25 lat
Doświadczenia
Profesjonalizm, kompetencja i doświadczenie.

Terminy szkoleń G1,G2,G3

Miejsce szkoleniaTerminKontaktKoszt

Zabrze

 

 • 25.04.2019
 • 16.05.2019
 • 23.05.2019
 • 30.05.2019
32 271 35 64

Warszawa

 

 • 10.05.2019
 • 17.05.2019
 • 24.05.2019
 • 31.05.2019
22 354 62 68

Katowice

 

 • 25.04.2019
 • 16.05.2019
 • 23.05.2019
 • 30.05.2019

32 271 35 64

Gdynia

 

 • 06.05.2019
 • 13.05.2019
 • 17.05.2019
 • 22.05.2019
58 526 15 62

Kraków

 

 • 02.05.2019
 • 08.05.2019
 • 14.05.2019
 • 23.05.2019
12 311 06 11

Łódź

 

 • 06.05.2019
 • 16.05.2019
 • 20.05.2019
 • 28.05.2019
42 942 05 09

Poznań

 

 • 10.05.2019
 • 15.05.2019
 • 24.05.2019
 • 30.05.2019
61 666 13 63

Wrocław

 

 • 06.05.2019
 • 13.05.2019
 • 21.05.2019
 • 27.05.2019
71 712 83 04

Opole

 

 • 07.05.2019
 • 14.05.2019
 • 20.05.2019
 • 29.05.2019
77 707 08 34

Białystok

 

 • 09.05.2019
 • 16.05.2019
 • 23.05.2019
 • 30.05.2019
85 674 97 31

Płock

 

 • 10.05.2019
 • 17.05.2019
 • 24.05.2019
 • 31.05.2019
24 337 60 39

Toruń

 

 • 08.05.2019
 • 15.05.2019
 • 23.05.2019
 • 31.05.2019
56 649 50 42

Częstochowa

 

 • 06.05.2019
 • 14.05.2019
 • 20.05.2019
 • 22.05.2019
34 341 01 54

Olsztyn

 

 • 07.05.2019
 • 17.05.2019
 • 24.05.2019
 • 29.05.2019
89 722 81 08

Bielsko-Biała

 

 • 09.05.2019
 • 16.05.2019
 • 23.05.2019
 • 30.05.2019
33 486 69 04

Lublin

 

 • 30.04.2019
 • 10.05.2019
 • 21.05.2019
 • 31.05.2019
81 440 50 31

       

Zielona Góra

 • 26.04.2019
 • 09.05.2019
 • 15.05.2019
 • 24.05.2019

601 900 900

Szczecin

 • 11.05.2019
 • 17.05.2019
 • 22.05.2019
 • 29.05.2019

601 900 900

Rzeszów

 • 13.05.2019
 • 22.05.2019
 • 25.05.2019
 • 30.05.2019

601 900 900

Kielce

 • 06.05.2019
 • 13.05.2019
 • 20.05.2019
 • 27.05.2019

601 900 900

 

Formularz zgłoszeniowy


 

Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www firmy Sepy.com.pl.
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.

UPRAWNIENIA SEP

Grupa 1 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną

- urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

- urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

- zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;

- urządzenia elektrotermiczne;

- urządzenia do elektrolizy;

- sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;

- elektryczna sieć trakcyjna;

- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.


Grupa 2 (eksploatacja + dozór): Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

- kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

- sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

- turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

- przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;

- urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

- pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;

- sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

- urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

- piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;

- aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 3 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

- urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

- urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewanie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

- urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

- sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe;

- sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);

- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;

- przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW

- turbiny gazowe;

- aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

 

Uprawnienia SEP są honorowane na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Kursy przeprowadzane są na poziome eksploatacji oraz dozoru.

Posiadamy wlasną Komisję Kwalifikacyjną powolaną przez Prezesa URE.

kursy sep, kursy sepowskie, szkolenie sep, szkolenia sepowskie, uprawnienia sepowskie, egzamin SEP, egzaminy sepowskie,