25 lat
Doświadczenia
Profesjonalizm, kompetencja i doświadczenie.

XVIII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

6 grudnia 2017

XVIII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

Rok 2018 jest dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z otoczeniem legislacyjnym, optymalizacją procesów wytwarzania, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, przygotowaniem nowych inwestycji jak i nowymi priorytetami rządowej polityki energetycznej. Przyjęta panelowa formuła Kongresu połączona z wystąpieniami przedstawicieli największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu stwarza szansę na wszechstronne przeanalizowanie strategii polskich spółek energetycznych oraz zmian zachodzących na rynku. W tym gronie chcemy poruszyć kwestie kondycji sektora elektroenergetycznego i gazowego, perspektyw dla rozwoju elektromobilności i kogeneracji, budowania rynku mocy, a także coraz silniejszego wpływu legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne.

Data: 29-30 stycznia 2018 r.

 Miejsce: Warszawa, Hotel Marriott. 

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!