25 lat
Doświadczenia
Profesjonalizm, kompetencja i doświadczenie.

V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii”.

14 listopada 2016

V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii”.

Zapraszamy na V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii”, której temat dotyczyć będzie bezpieczeństwa energetycznego jako elementu pozamilitarnego systemu obronności państwa”.      W wydarzeniu brać będą udział liczne ośrodki badawcze. Podczas konferencji poruszane ekonomiczno-społeczne, logistyczne, geopolityczne, techniczne, prawne oraz administracyjne związane z energetyką polską.

Miejsce wydarzenia: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Data wydarzenia: 17 - 18 listopad 2016.